1773R

0

Fra Akershus Festning, viser antagelig årstall for en reparasjon eller forhøyning gjort på festningen. Selve Akershus festning ble åpnet i 1299.

Comments are closed.

Comments are closed.