Aksel O Wilberg

Møllergata 23

Aksel O. Wilberg var en kjøttforretning med eget pølsemakeri i kjelleren, og åpnet i Wilberggården rundt århundreskiftet. Fasaden var opprinnelig i rustfritt stål, men deler av den ble demontert etter at  forretningen ble nedlagt omkring 1970.

Takk til Henning Sjølie for bakgrunnsinformasjon.

Kategori