Om OsloType

OsloType er et sideprosjekt ved Martin Holm, UX designer og typografinerd basert i Oslo. Han har tatt bilder av og samlet bilder av skilt i mange år, og har en dyp fascinasjon for det perfekte ved uperfekt typografi.

Målet med dette fotoprosjektet er å dokumentere typografi i bybildet som jeg føler utstråler en spesiell kvalitet. Som har en historie ved seg, enten det er fordi de har fått stå lenge, at de har unike kvaliteter, eller håndtverksmessig godt utførte. Sist men ikke minst skal de ha noe vakkert, noe estetisk tiltrekkende, ved seg. Dette er ren subjektiv synsing, men jeg håper at også du setter pris på de motivene som er valgt ut i denne boken.

Selv om du kanskje har bodd i Oslo hele livet ditt har du kanskje aldri lagt merke til de vakre bokstavene og tallene som omgir deg på alle kanter. Mange av detaljene kan bare ses ved å skifte perspektiv og se verden fra en litt annen vinkel – bokstavelig talt.

Hvordan det startet

Jeg hadde allerede bodd i Oslo i over fem år, før jeg la merke til at byen snakket til meg. Kanskje var det fordi så mange deler av byen ropte i munnen på hverandre. Det gjorde vel sitt til at hviskingen fra bakgater og oppunder takmøner, og den lave mumlingen fra gatehjørner druknet. Som nordmenn flest holdt jeg som regel blikket ned,  og gikk glipp av de svake raspende stemmene fra fra byens husvegger.

Min oppvåkning startet 8360 kilometer unna — i San Francisco. Det var først da jeg virkelig la merke til dem. De små detaljene som omga meg — som omgir oss alle, uten at vi tenker så mye over dem. Kanskje var det fordi alt føltes litt større og mer spennende ut i det store utlandet. Kanskje var det bare at jeg trengte å reise langt vekk for å oppdage hvor mye fint det egentlig er her hjemme. Akkurat her i store, lille Oslo.

Siden 2008 har jeg hatt med meg fotoapparatet over hele byen og dokumentert typografien som omgir oss. Enten det er i form av skarpt lysende neonskilt, sirlig utskårne bokstaver i stein, eller spor etter forlengst nedlagte forretninger som så vidt er synlige nå. Mye av det jeg har festet til film har allerede forsvunnet i løpet av de siste årene. Noe er gjemt bak nye skilt, eller helt nye bygninger som har vokst fram. Noe er malt over. Noe er erstattet med nytt, og desverre ikke ofte, noe vakrere. Heldigvis står fortsatt mye igjen. 

Jeg ble en gang spurt om hvorfor jeg, en designer som jobber med minimalistiske uttrykk i digitale flater, var så betatt av alle disse slitte, imperfekte gamle skiltene. Det er vanskelig å sette fingeren på, men jeg opplever ofte at de har en sjel, hvis man kan snakke om det i denne sammenhengen. Målet er å dokumentere skilt og typografi i byrommet som jeg utstråler en spesiell kvalitet. Som har en historie ved seg, enten det er fordi de har fått stå lenge, eller at de rett og slett er unike og håndtverksmessig godt utførte. Sist men ikke minst skal de ha noe vakkert, estetisk tiltrekkende, ved seg. Alt dette er ren subjektiv synsing, men jeg håper at du også setter pris på motivene som er valgt ut. Kanskje oppsøker du til og med noen av stedene de er tatt?

Valg av motiver

Bildene som er valgt ut og publisert på denne nettsiden er alle tatt innenfor Oslo kommunes grense. At bildet skal være tatt i Oslo er det eneste strenge objektive kriteriet for valg av motiver. Utover dét er ut- valget basert på min egen fullstendig subjektive oppfa- ttelse av hva som er interessant typografi, og som jeg gjerne vil dele med deg.

Målet mitt er å fotografere og dokumentere typografi, og da hovedsaklig skilt, i byrommet som jeg mener ut- stråler en spesiell kvalitet. Som har en historie ved seg, enten det er fordi de har fått stå lenge, eller at de rett og slett er unike og håndtverksmessig godt utførte. Sist men ikke minst skal de ha noe tiltrekkende ved seg, enten det ligger i detaljene eller i helheten.

Det estetiske er langt viktigere for hvilke motiver som er valgt ut enn at det er et kjent skilt eller merkevare, eller at det har stor historisk betydning. Likevel har
jeg valgt ut noen skilt som jeg føler er interessante å fortelle litt om. Jeg håper dette kan vært både til glede og nytte.

Skiltene i boken er kategorisert ut fra hva jeg oppfa- tter som passende grupperinger. Det ligger ingen vitenskapelig tilnærming bak dette, selv om de fleste kategoriene er etablerte begreper. Det vil helt sikkert være noen som er uenige i enkelte kategorier og hvilke motiver jeg har plassert i de, og det er helt greit. Vi har for eksempel ikke noe godt begrep for det engelske “ghost signs”, så jeg har rett og slett gjort en direkte oversettelse til spøkelsesskilt.

In English

OsloType is a side project by Martin Holm, a UX designer and typography nerd based in Oslo. He has photographed and collected photos of signage for many years, and has a deep fascination for the perfection in imperfect typography.

OsloType was created by and for type enthusiasts. Our goal is to document and showcase the most interesting and inspiring of Oslo’s signage – everything from old ghost signs that are almost gone to highly visible neon signs lighting up the city at night.

Even living here, you may not see all the beautiful typography and lettering surrounding you. Many things can only be seen by changing your perspective and looking at them from a different angle.