Andvord Papir

Stortorvet 3

Den kjente norske forretningsmannen Richard Andvord kjøpte eiendommen i Karl Johans gate av assessor Ludvig Mariboe, og åpnet sin forretning 1. mai 1865. De første årene bodde Andvord selv i andre etasje over butikken. Med sin sentrale beliggenhet, ble den ganske fort et møtested for byens borgere.

Tidens intellektuelle elite hadde mange spesielle krav til sine skriveredskaper, og Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Edvard Grieg, Jonas Lie og Edvard Munch var blant de faste kundene. Kunstnere som hadde vansker med å betale, fikk diskret økonomisk hjelp.

Butikken kunne ofte fungere som diskusjonsklubb og møteplass for byens intellektuelle, og invitasjonslistene til borgerball og veldedige tilstelninger trakk også mange folk til butikken. Etter hvert utvidet firmaet sin virksomhet, med trykkeri, bokbinderi og stempelproduksjon, og kommunale og statlige etater ble stadig bedre kunder. Firmaet vokste kraftig.

Papirbutikken Rich. Andvord holdt til i Stortorvet 3 fram til år 2000, da forretningen flyttet til Tollbugata 31. På fasaden mot Stortorvet er de lett synlige neonbokstavene fra 1960-tallet bevart.

Kilde: Wikipedia