Gullfuglen

Olav Vs gate 5, Oslo

Bygningen, som går under navnet Wilhelmsen-gården, ble reist i 1960 og var lenge hovedkontoret for rederiet Wilhelm Wilhelmsen. Bygget er tegnet av rådhusarkitekt Arnstein Arneberg og Frithjof Stoud Platou.

Kategori