Johs. Falkenberg

Karl Johans gate 16

Foto innsendt av Tonje Karlsmoen.