Den Gamle Krigsskolen

Tollbugata 10

Den såkalte “gamle Krigsskolen” i Tollbugata 10 ble gitt til Krigsskolen av kammerherre Bernt Anker den 12. november 1802, og undervisningen der startet 28. april 1803. Lokalene brukes i dag som representasjonslokale, hovedsaklig i forbindelse med arrangementer, lederutviklingssamlinger, foredrag, takt- og tone kurs, og finere middager.

En omorganisering i 1804 endret skolen fra en matematisk skole til en offisersskole, og den ble en selvstendig avdeling med egen sjef. Oberst Hegermann fra den samme Krigsskolen ble tatt ut som representant på riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Han viste seg også her som betydelig mann og grunnlovens bestemmelse om alminnelig verneplikt kan føres tilbake til ham.

Bygget ble en fredet 6. mai 2003.

Kategori