Rikshospitalets Apothek

St Olavs plass 2

Rikshospitalets apothek ble opprettet i 1858, med Hans Selchier von Ditten som første eier. Han fikk i 1865 som den eneste i Norge tittelen hoffapoteker.

Det første apoteklokalet lå på hjørnet av Akersgata og Apotekergata, i Dittenkvartalet. Dette var rett over gata fra Rikshospitalets lokaler i det tidligere Militærhospitalet. I 1883 flytta Rikshospitalet til Pilestredet, og det ble dermed aktuelt å flytte også apoteket. I 1892 fulgte det etter, og flytta inn i St. Olavs plass 2.

Bygningen ble kjøpt av staten i 1897, og ble også brukt til boliger for personale ved sykehuset.

Kategori