Tandbergs Elektriske

Grønlandsleiret 14

Selskapet ble etablert i 1918 av 25 år gamle Harald Tandberg, med et formål som var “handel med elektrisk materiell, installations og reparasjonsvirksomhet samt elektriske forretninger av enhver art med kontor i Kristiania”. Utgangspunktet for bedriften var elektrisk installasjon på hvalfangstbåter (småbåter i forbindelse med hvalkokeriet).