Metall Neon og lysskilt

Venstres hus

Venstres Hus, populært kalt Skeiva.

Selskapet Venstres Hus ble startet på denne adressen i mai 1920, og har siden vært samlingssted for partiet Venstre. Den opprinnelige bygården var fra 1863, og var tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull. Huset ble sprengt under en sabotasjeaksjon mot Borgervaktkontoret 26. desember 1944. Nåværende bygning ble tegnet av arkitekt Knut Knutsen og ble innviet i 1954.

Møtelokalene har gjennom årene i tillegg til partiets egen virksomhet vært leid ut til ulike arrangementer. Salen, med scene, ble fra 1960-årene brukt både til konserter og diskotek. Fra 16. mai 1967 og året ut holdt showsenteret Poppy Club til på Venstres Hus med klubbkvelder to ganger i uka.

Venstres Hus var heleid av partiet Venstre inntil partiet havnet i en gjeldssituasjon etter den mislykkede valgkampen i 1989.